Sustainable
Life

With the awareness of our responsibility for society and the environment, we have made new and important breakthroughs in the field of sustainability, which is an indispensable part of our strategy and business model. While we manage our business and sustainability strategies in an integrated manner in line with our vision “Respect the World, Be Respected in the World”, we strive to create more added value for all our stakeholders with the positive impact we create in the environmental, ethical, social and economic areas. In line with the Sustainable Development Goals, we aim to be distinguished with the energy-efficient and environmentally friendly production, products, and services by measuring and reporting environmental and social impacts throughout the product life cycle. For İz Baskı, sustainable development means a combination of environmental protection and social responsibility with long-term economic success. İz Baskı aims to establish solid and lasting relationships with its business partners by successfully integrating the concept of sustainability into its organization and management system and by acting responsibly to all components in the supply chain.

Operating as one of the international leaders in a sector with high energy intensity, being related with the elements that have high priority in terms of sustainability; İz Baskı continues its operations in reducing environmental effects, energy management, increasing productivity, ensuring occupational health and safety, innovation, following international standards and the best implementations in all its domestic and international activities without interruption.

Aware of its global responsibility, İz Baskı sees sustainability not only as a financial continuity, but also as an integrated concept to protect and grow the environment, natural resources, used inputs, consumptions, customers, employees, and values, and approaches it with a long-term perspective.

While we thank our valuable stakeholders who supported us on our sustainability journey, we would like to state that we are committed to continuing to produce value for the whole world with the awareness of our responsibility and the power we have gained from our history of more than 30 years.

KALİTE
YAKLAŞIMI

Sektöründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip olduğu teknolojilerle liderliğini ve bilinirliğini global arenaya taşıyan İz Bask A.Ş, “Kalite” yi üretmek ilkesini benimseyerek, öncelikle müşteri memnuniyetini tüm süreçlerinin odağına koyup, yüksek ürün kalitesi, sürekli iyileştirme ve verimlilik hedeflerini etkin bir şekilde uyguladığı Entegre Yönetim Sistemi ile yürütmekte ve ulusal ve uluslararası standartlara ve düzenlemelere uygun ürünlerle müşteri isteklerini tam olarak karşılamaktadır.

Sürekli iyileştirme, geliştirme ve güncel teknolojileri üretiminin her aşamasına entegre etme esaslarını titizlikle yürüten firmamız; Enjeksyion üretiminde kullandığı son teknoloji makine, kalıp ve otomasyonlarla birlikte “Kalite” yi kaynağında üretmeyi hedeflemektedir. Baskı prosesinde ise ; kendi AR-GE çalışmaları sayesinde geliştirdiği OFFSET Plus teknolojisi ile birlikte photo realistic görselleri de basabilme kabiliyetine ulaşan İz Baskı A.Ş, baskı öncesi( pre-press) hazırlık , kontrol ve analiz işlemlerini son teknoloji sistem ve yazılımlarla desteklemekte olup, baskı işlemi sırasında ise her bir kartuşun baskı kalite kontrol işlemini Endüstri 4.0’a entegre edilmiş visual control kameralar ile online ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Sektörün lider ve öncü kuruluşu olan firmamız faaliyetlerini yürütürken ;

✓ Müşteri İsteklerini kalite – güvenirlik - maliyet - zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamayı,
✓ Sektörümüzdeki yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip edilerek uygulanmayı ve bu doğrultuda performansını sürekli geliştirilmeyi
✓ Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek, çalışanlarının kalite bilincini üst seviyelere taşımayı ve verimli olmalarını sağlamayı,
✓ Kaynaklarını etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetmeyi ve sürekli geliştirilmesini sağlamayı,
✓ Hizmet kapasitesini ve çeşitliliğini arttırmayı, kalite seviyesini daha da yükseltmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için planlı olarak yatırımlarını devam ettirmeyi,
✓ Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak rekabet gücünü arttırmayı esas almaktadır.

Corporate Social
Responsibility

With its corporate understanding of social responsibility, İz Baskı A.Ş. generates economic benefits by creating employment, growth, and added value in its areas of activity, besides, it has been working for “sustainable development” with its pioneering activities in social and environmental issues since its establishment.

Considering the corporate principle of social responsibility as one of the most important elements of sustainable development, İz Baskı A.Ş. regards providing value to the society in which it lives as one of its main areas of responsibility, and carries out and supports social responsibility activities in many areas in this context.

Our company, which adopts social responsibility as corporate culture, prioritizes the development of our country, development of the society, protection, support of the environment, and it invests in the future.

Human Resource is an indispensable component for our sustainable development and growth. We make the necessary efforts for the personal development of our employees, and support them in volunteering for social and public activities that they will take part in with a sense of social responsibility.

Considering the R&D and innovation concepts the main driving force of the sustainability of economic and social development at the national and global level, İz Baskı A.Ş. has strengthened its R&D and innovation activities that have been conducted for many years with the R&D Center certificate received in 2017; this way, we cooperate with the universities, TUBITAK, and industry and conduct studies especially on value-added, energy-efficient, and environmentally friendly products.

We, as İz Baskı A.Ş., are committed to fulfilling our responsibilities in coherent cooperation with our customers, employees, suppliers, official institutions, non-governmental organizations, and all other stakeholders, acting with an awareness of social and environmental responsibility against the society in all countries we operate.

İSG
YAKLAŞIMI

İz Baskı A.Ş, üretim süreçlerindeki en önemli bileşenlerinden olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu sürdürülebilir kılma amacıyla kalitesini OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ile de tescillemiştir.

İz Baskı’da, şirketin en değerli varlıkların olan çalışanları ve tüm ziyaretçileri için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması, çalışma koşullarının sürekli iyileştirilerek daha iyi bir çalışma ortamı oluşturulması öncelikle üst yönetim tarafından desteklenmektedir.

İSG yönetimi İz Baskı’da proaktif ve reaktif yaklaşımlarla birlikte en üstten en alta kadar bir değer olarak alınır ve tüm iş süreçlerinde İSG açısından yetkin ekiplerle çalışmaktadır.

“Önce Emniyet” prensibi ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı benimseyen firmamız ;
✓ Tüm faaliyetlerinde çalışan personelinin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmayı, eğitimlerle sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamayı, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmayı,
✓ İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almayı ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmayı ve bu kanalları sürekli açık tutmayı,
✓ Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamayı
✓ Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmeyi ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamayı.
✓ Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmeyi, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları “Sıfır Kaza” hedefine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Sustainable Life
Corporate Social Responsibility